Skočiť na hlavný obsah

Teória

Tepelnoizolačná požiadavka na stavebnú konštrukciu sa vyjadrí hodnotou tepelného odporu "R," alebo hodnotou súčiniteľa prechodu tepla "U."

Požadované hodnoty "R" a "U"stanovené osobitne pre budovy obnovované (rekonštruované) a pre budovy nové a z hľadiska ich finálnych požiadaviek.

Súčiniteľ prestupu tepla U = 1 / R [W / (m²K)],
U=0,10 Pasívne domy
U=0,15 Nízkoenergetické domy
U=0,20 Ekonomické domy
U=0,25 Domy rok 2008
U=0,30 Domy rok 2004
U=0,45 Domy roky 80-te
U=0,70 Domy roky 70-te
U=0,87 Domy roky 60-te

U=0,1 (pre pasívny dom)
Potom
R=1/U = 10 m²K/W

R je tepelný odpor a vypočíta sa nasledujúcim spôsobom: R = d / λ


λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti [W / (m²K)]. (tabuľkové hodnoty –konštanty)

Tehly pálene 0,220
Porobertónová tehla 0,160
Drevo mäkké 0,150
Sklenné vlaknité dosky 0,041
Dosky z minerálnej vlny 0,038
EXP polystyrén 0,035
PUR mäkké 0,032
PUR tvrdá 0,021

λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti [W / (m²K)]. (tabuľkové hodnoty –konštanty)

Z toho vyplýva, že hrúbky materiálov pri rovnakom tepelnom odpore sa líšia

R = d / λ => d=R* λ

d – hrúbka vrstvy uvedená v m;

Materiál λ R d (m)
Tehly pálene 0,220 10 2,2
Porobrtonova tehla 0,160 10 1,6
Drevo mäkké 0,150 10 1,5
Sklenné vlaknité dosky 0,041 10 0,41
Dosky z minerálnej vlny 0,038 10 0,38
EXP polystyrén 0,035 10 0,35
PUR mäkké 0,032 10 0,32
PUR tvrdé 0,021 10 0,21

Hrúbka jednotlivých materiálov pri tepelnom odpore R=10W/m2K